آگه سازان و رسانه ها

آگهی تلویزیونی بایودنت  و سری خانه رویایی گلرنگ در حال حاضر از شبکه های سراسری تلویزیونی در حال پخش است . همچنین آگهی‌های  شامپو بچه  و شامپو مولتی ویتامین گلرنگ هم اکنون از شبکه های سراسری در حال پخش می باشند.

پاسخ دهید