آدرس:

بلوار آفریقا - خیابان دستگردی - کوچه رامیان - پلاک 1

تلفن: 88782254 - 88788447 -86086893